Alfa Podłoga Premium

Zastosowanie:

  • izolacja cieplna podłóg i dachów o obciążeniach użytkowych do 3,0 t/m2,
  • izolacja cieplna podłóg na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach,
  • izolacja cieplna podłóg budynków użyteczności publicznej,
  • izolacja cieplna stropodachów pełnych,
  • izolacja cieplna  stropów zewnętrznych i wewnętrznych,
  • izolacja cieplna balkonów i tarasów,
  • izolacja cieplna podłóg w systemie ogrzewania podłogowego

Parametry: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS (70,-)2-DLT(1)5