AQUA EPS-P 200

Zastosowanie:

  • Izolacje termiczne w miejscach zawilgoconych i narażonych na okresowe działanie wody:
    - ściany fundamentowe oraz cokoły,
    - podziemne części budynków, np.: ściany piwnic,
    - pomieszczenia o dużej wilgotności, np.: chłodnie, myjnie, pieczarkarnie,
    ​- stropodachy o odwróconym układzie warstw, np. żwirowe, zielone, parkingi samochodowe

Parametry: EPS-EN 13163-T1-L3-W2-Sb2-P5-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(2)5-WL(T)1-WD(V)3