AQUA EPS-P 300

Zastosowanie:

Izolacje termiczne w miejscach zawilgoconych i narażonych na okresowe działanie wody:

  • ściany fundamentowe oraz cokoły,
  • podziemne części budynków, np.: ściany piwnic,
  • pomieszczenia o dużej wilgotności, np.: chłodnie, myjnie, pieczarkarnie,
  • stropodachy o odwróconym układzie warstw, np. żwirowe, zielone, parkingi samochodowe,
  • tarasy i posadzki przemysłowe