Roof boards

Styropianowe skosy dachowe, to produkty przeznaczone do profilowania powierzchni dachów płaskich, tarasów lub balkonów  celem odprowadzania wody opadowej do wpustów i rynien.

Ze względu na różne rodzaje konstrukcji dachowych, produkty przygotowywane są na indywidualne zamówienie, zgodnie ze specyfikacją dostarczaną przez naszych Klientów.

Na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej dachu z zaznaczonym sposobem odwodnienia oraz projektowanym spadkiem, opracowywany jest projekt ocieplenia spadkowego i wycinane są elementy dachu. Klient otrzymuje gotowe, wycięte i oznakowane elementy oraz dokumentację umożliwiającą łatwe i szybkie złożenie na miejscu budowy.

Niezbędne do zaprojektowania spadków dachowych:

  • Rzut dachu (dwg lub pdf)
  • Przekrój dachu (dwg lub pdf)
  • Ustalenie minimalnej wysokości termoizolacji
  • Ustalenie kąta nachylenia dachu
  • Ustalenie typu styropianu