Passive - grafitowe płyty styropianowe

Płyty styropianowe PASSIVE produkowane są z surowca z dodatkiem grafitu. Dzięki niemu płyty te nabierają wyjątkowych cech, a mianowicie przy tej samej grubości co standardowe płyty zapewniają do 20% lepszą termoizolację.

Oznacza to również, iż używając niższych grubości, płyty PASSIVE są w stanie ocieplić dom tak samo skutecznie jak płyty białe, w mniejszym stopniu obciążając przegrody. Bardzo gruba izolacja ogranicza dodatkowo dopływ światła dziennego przez otwory okienne, może również pogorszyć estetykę budynku. Jest to szczególnie istotne w przypadku termomodernizacji starych budynków.

 

PASSIVE – dlaczego warto stosować?

Regulacje prawne dot. energooszczędności i redukcji emisji CO2 oraz coraz większa świadomość klientów wpłyną na zwiększenie grubości izolacji, ale i na wzrost udziału styropianów o lepszych parametrach termoizolacyjnych.

Czego dotyczą regulacje prawne?

Od 01.01.2014 obowiązują nowe warunki techniczne, które zwiększają wymagania dotyczące izolacyjności termicznej ścian budynków oddawanych do użytkowania W zmienionych przepisach pojawiły się nowe, bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie energo-oszczędności budynków. Stopniowo, w kilkuletnich odstępach, wprowadza się nowe, niższe wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków (zarówno nowych, jak i modernizowanych).

(rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 5 lipca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA U DLA ŚCIAN:

  • 0,030 [W/(m.K)] - taka była maksymalna wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych obowiązująca do 31 grudnia 2013
  • 0,025 [W/(m.K)] - taka jest maksymalna wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych  obowiązująca od 01 stycznia 2014
  • 0,023 [W//(m.K)] - taka będzie maksymalna wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych  obowiązująca od 01 stycznia 2017
  • 0,020 [W//(m.K)] - taka będzie maksymalna wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych  obowiązująca od 01 stycznia 2021

Jaka zatem musi być grubość styropianu w ociepleniu ściany, aby spełnić wymagania z 2021?

Przy zastosowaniu styropianu (λ ≤ 0,031), grubość termoizolacji wyniesie 14 cm - nie odbiega to więc od obecnych standardów. Gdyby przyjąć styropian o najgorszych parametrach (λ ≤ 0,045) to grubość termoizolacji wyniesie 21 cm.
Obliczenia wykonano dla ściany wymurowanej z bloczków silikatowych drążonych.